Pasažieru tiesības Eiropas Savienībā

Mūsdienās ceļošana izmantojot gaisa pārvadātāju pakalpojumus daudziem no mums jau ir kļuvusi par ierastu lietu, jo tas ir ērts un ātrs pārvietošanās veids. Tomēr daudziem nācies saskarties ar to, ka jāveic zināmas korekcijas savos atpūtas vai darba braucienu plānos, jo paredzētais lidojums kavējas, tiek atteikta iekāpšana konkrētajā reisā vai reiss tiek atcelts.

Eiropas Parlamenta un Padomes 2004.gada 11.februāra Regula Nr. 261/2004, kas paredz kopīgus noteikumus par kompensāciju un atbalstu pasažieriem iekāpšanas atteikumu un lidojumu atcelšanu vai ilgstošu kavēšanos dēļ(turpmāk tekstā – Regula) paredz pasažieru tiesību minimumu gadījumos, kad:

 • pasažieriem pret to gribu atsaka iekāpšanu gaisa kuģī
 • lidojums ir atcelts
 • lidojums kavējas

Šī regula neattiecas uz pasažieriem, kas ceļo bez maksas vai par samazinātu biļešu cenu, kas sabiedrībai nav tieši vai netieši pieejama. Tomēr tā attiecas uz pasažieriem, kuru biļetes ir izsniegtas saskaņā ar gaisa pārvadātāja vai ceļojuma rīkotāja noteiktu biežu lidojumu programmu vai citu komerciālu programmu.

IEKĀPŠANAS ATTEIKUMS

Kas jāsaprot ar iekāpšanas atteikumu? – regulārie avioreisu izmantotāji būs sastapušies ar situāciju, kad ierodoties uz avioreisu, pie reģistrācijas iekāpšanai pasažierim tiek paziņots, ka lidmašīna ir pilna un neskatoties uz to, ka pasažierim ir apstiprināta rezervācija, viņš lidmašīnā netiks uzņemts. Iekāpšanas atteikums ir atteikums uzņemt pasažierus reisā, lai gan viņiem ir apstiprināta rezervācija uz konkrēto lidojumu un viņi ir savlaicīgi ieradušies uz iekāpšanu.

Ja gaisa pārvadātājs kādu iemeslu dēļ plāno atteikt iekāpšanu uz kādu reisu, tas vispirms aicina brīvprātīgos atkāpties no rezervētajām biļetēm un saņemt atlīdzinājumu saskaņā ar nosacījumiem, par ko vienojas attiecīgais pasažieris un apkalpojošais gaisa pārvadātājs. Papildus šajā punktā minētajam atlīdzinājumam brīvprātīgajiem sniedz atbalstu saskaņā ar Regulas 8.pantu.

Ja piesakās nepietiekams skaits brīvprātīgo, lai atlikušie pasažieri ar rezervētajām biļetēm varētu iekāpt attiecīgajā reisā, apkalpojošais gaisa pārvadātājs var pasažieriem pret to gribu atteikt iekāpšanu.

Ja pasažieriem ir atteikta iekāpšana pret to gribu, apkalpojošajam gaisa pārvadātājam nekavējoties ir pienākums izmaksāt pasažieriem kompensāciju šādā apmērā:

 • EUR 250, ja lidojuma attālums ir 1500 km vai mazāks
 • EUR 400, ja lidojuma attālums ES robežās ir lielāks par iepriekšminēto, kā arī citu reisu gadījumā, ja lidojuma attālums ir 1500 km līdz 3500 km
 • EUR 600 attiecībā uz reisiem, ja lidojuma attālums pārsniedz 3500 km ārpus ES

Ja pasažieriem tiek piedāvāts mainīt maršrutu līdz tā galamērķim, izmantojot citu lidojumu, kura ielidošanas laiks nepārsniedz sākotnēji rezervētā lidojuma paredzēto ielidošanas laiku par 2, 3 vai 4 stundām, tad apkalpojošais gaisa pārvadātājs var paredzēto kompensāciju samazināt par 50 %.

Kompensācija izmaksājama skaidrā naudā, izmantojot elektronisku bankas pārskaitījumu, bankas pārveduma rīkojumu, bankas čekus, vai, saņemot pasažiera parakstītu piekrišanu, ceļojumu kuponos vai citos pakalpojumos.

Jūsu ievērībai!
Gadījumā, ja gaisa pārvadātājs atsaka iekāpšanu, viņa pienākums tūlīt pēc paziņojuma sniegšanas ir izsniegt rakstveida paziņojumu, kurā izklāstīti noteikumi par kompensāciju un atbalstu saskaņā ar Regulu.
Gaisa pārvadātājam pasažieriem jāsniedz konkrētās valsts pilnvarotās iestādes kontaktinformāciju rakstveidā.

REISA ATCELŠANA

Kas jāsaprot ar reisa atcelšanu? Tā ir lidojuma neveikšana, kas iepriekš ir bijis ieplānots un uz kuru ir rezervēta vieta.
Ja reiss ir atcelts, gaisa pārvadātājam ir pienākums:

 • Nodrošināt pasažieriem iespēju izvēlēties biļetes cenas atmaksāšanu 7 dienu laikā (attiecīgajā gadījumā arī bezmaksas reisu atpakaļ uz izlidošanas vietu) vai citu iespēju nokļūt galamērķi.
 • Izmaksāt kompensāciju tādā pašā apmērā kā iekāpšanas atteikuma gadījumā, ja vien apkalpojošais gaisa pārvadātājs nav Jūs iepriekš savlaicīgi brīdinājis par reisa atcelšanu, izņemot gadījumu, ja lidojuma atcelšanu ir izraisījuši ārkārtēji apstākļi.
 • Nodrošināt ēdināšanu un atspirdzinājumus samērīgā attiecībā pret gaidīšanas laiku, nepieciešamības gadījumā izmitināšanu viesnīcā (arī transportu līdz viesnīcai), sakaru līdzekļu bezmaksas pieejamību – divi telefona zvani, divu teleksa vai faksa ziņu vai arī divu elektronisko vēstuļu nosūtīšanu.
 • Gaisa pārvadātāja pienākums, sniedzot iepriekš minēto atbalstu, ir pievērst īpašu uzmanību personām ar ierobežotām pārvietošanās iespējām, to pavadītāju vajadzībām, kā arī bērnu vajadzībām, kas ceļo bez pavadoņa.

Pierādīšanas pienākums attiecībā uz to, vai un kad pasažieris ir informēts par lidojuma atcelšanu, gulstas uz gaisa pārvadātāju.

Jūsu ievērībai!
Gadījumā, ja gaisa pārvadātājs atceļ lidojumu, viņa pienākums tūlīt pēc paziņojuma sniegšanas ir izsniegt rakstveida paziņojumu, kurā izklāstīti noteikumi par kompensāciju un atbalstu saskaņā ar Regulu.
Gaisa pārvadātājam pasažieriem jāsniedz konkrētās valsts pilnvarotās iestādes kontaktinformāciju rakstveidā.

REISA KAVĒŠANĀS

Ja gaisa pārvadātājs, kas nodrošina konkrēto reisu, paredz aizkavēšanos:

 • uz 2 stundām un ilgāk reisam, ja lidojuma attālums ir 1500 km vai mazāks
 • uz 3 stundām vai ilgāk, ja lidojuma attālums ES robežās ir lielāks par iepriekšminēto, kā arī citu reisu gadījumā, ja lidojuma attālums ir 1500 līdz 3500 km
 • uz 4 stundām vai ilgāk reisam, kura lidojuma attālums pārsniedz 3500km ārpus ES robežām, gaisa pārvadātājam ir pienākums Jums nodrošināt ēdināšanu un atspirdzinājumus samērīgā attiecībā pret gaidīšanas laiku, nepieciešamības gadījumā izmitināšanu viesnīcā (arī transportu līdz viesnīcai), sakaru līdzekļu bezmaksas pieejamību – divi telefona zvani, divu teleksa vai faksa ziņu vai arī divu elektronisko vēstuļu nosūtīšanu
 • Ja reisa kavēšanās ir 5 stundas un ilgāk, gaisa pārvadātāja pienākums ir Jums piedāvāt atmaksāt biļetes vērtību (vajadzības gadījumā kopā ar bezmaksas reisu atpakaļ uz sākotnējo izlidošanas vietu)

Eiropas Kopienu tiesas 2009.gada 19.novembra spriedums nosaka, ka kavēto lidojumu pasažieri var tikt pielīdzināti atcelto lidojumu pasažieriem, piemērojot tiesības uz kompensāciju, un tie var pieprasīt Regulas (EK) Nr.261/2004  7. pantā paredzētās tiesības uz kompensāciju, kad tie kavēta lidojuma dēļ cieš trīs vai vairāk stundu laika zudumu, proti, tie sasniedz galamērķi pēc trīs vai vairāk stundām pēc gaisa pārvadātāja sākotnēji paredzētā laika. Tomēr šāds kavējums nedod pasažieriem tiesības uz kompensāciju, ja gaisa pārvadātājs var pierādīt, ka lidojuma ilgo kavējumu ir izraisījuši ārkārtēji apstākļi, no kuriem nevarētu izvairīties pat tad, ja tiktu veikti visi iespējamie pasākumi, proti, apstākļi, pār kuriem gaisa pārvadātājam nav faktiskas kontroles.

Jūsu ievērībai!
Gadījumā, ja paredzama lidojuma kavēšanās ilgāk kā divas stundas, gaisa pārvadātāja pienākums tūlīt pēc paziņojuma sniegšanas ir izsniegt rakstveida paziņojumu, kurā izklāstīti noteikumi par kompensāciju un atbalstu saskaņā ar Regulu.
Gaisa pārvadātājam pasažieriem jāsniedz konkrētās valsts pilnvarotās iestādes kontaktinformāciju rakstveidā.

Atpakaļ