Personas datu izmantošana

Mēs Tavu personīgo informāciju nekad nenododam trešajām pusēm.

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA

Informācija par pārzini
Firma: SIA “Jēkaba Aģentūra”,
reģistrācijas numurs: 40003620095,
juridiskā adrese: Pārbrauktuves 9a-3, Ikšķile, Ikšķiles novads, LV-5052
Faktiskā adrese, ceļojumu birojs: Jēkaba Ceļojumi, 11. novembra krastmala 29, Rīga, LV-1050

Aģentūras veiktās personas datu apstrādes vispārīgs raksturojums

Mēs apzināmies, ka personas dati ir Jūsu vērtība, un apstrādāsim tos, ievērojot konfidencialitātes prasības un rūpējoties par mūsu rīcībā esošo Jūsu personas datu drošību.

Šajā paziņojumā ir aprakstīts, kā mēs veicam savu klientu, kuru dati var nonākt mūsu rīcībā mūsu īstenotās komercdarbības ietvaros, personas datu apstrādi.

Šī dokumenta mērķis ir sniegt Jums vispārīgu ieskatu par SIA “Jēkaba Aģentūra” veiktām personas datu apstrādes darbībām un nolūkiem, tomēr lūdzam Jūs ņemt vērā, ka arī citos dokumentos (piemēram, pakalpojumu līgumos, sadarbības līgumos, loterijas noteikumos, interneta vietnes vai portāla izmantošanas noteikumos) var būt sniegta papildu precizēta informācija par Jūsu personas datu apstrādi (konkrēts apstrādes mērķis, glabāšanas termiņš, apstrādātājs).

Informējam Jūs, ka šajā dokumentā ietvertie personas datu apstrādes noteikumi attiecas tikai uz fizisku personu personas datu apstrādi, arī tādu, kurus mums nodevis Jūsu darba devējs vai ceļojuma organizators mūsu sniegto pakalpojumu izmantošanas nolūkā.

Kādiem nolūkiem mēs apstrādājam Jūsu personas datus un kāds ir personas datu apstrādes juridiskais pamats?

Mēs apstrādāsim Jūsu personas datus tikai atbilstoši iepriekš nodefinētiem nolūkiem, tajā skaitā:

a) Pakalpojumu uzsākšanai un sniegšanai, kā arī līgumā noteikto saistību izpildei un nodrošināšanai:

Šī nolūka ietvaros mums būtu nepieciešams Jūs identificēt, nodrošināt ceļojuma piedāvājuma, vīzu noformēšanas un saņemšanas, apdrošināšanas piedāvājumu u.d.c. ar tūrismu saistītu pakalpojumu un līgumu sagatavošanu, sazināties ar Jums ar pakalpojuma sniegšanu un/vai līguma izpildi saistītajos jautājumos (t.sk. arī rēķinu izsūtīšanai), atsevišķos gadījumos arī nodrošināt nesamaksāto maksājumu atgūšanu. Šim nolūkam un iepriekš norādītiem apakšnolūkiem mums varētu būt nepieciešami vismaz sekojoši personas dati: klienta vārds, uzvārds, personas kods, adrese (objekta adrese, pasta adrese), bankas konta numurs, telefona numurs, e-pasta adrese, pases kopija.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

 • līguma noslēgšana un izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas b punkts);
 • juridiska pienākumu izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas c punkts);
 • mūsu leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas f punkts).

b) Informācijas par mūsu jaunumiem, pakalpojumiem, piedāvājumiem nodrošināšanai.

Balstoties uz Jūsu sniegtu piekrišanu (elektronisku vai rakstisku) un Jūsu norādīto informācijas saņemšanas vai saziņas veidu un apjomu, mēs varētu Jums nosūtīt informāciju par:

 • izdevīgiem piedāvājumiem;
 • pakalpojumiem un mūsu darbību;
 • Interesantiem ceļojumu gala mērķiem
 • atlaidēm, bonusiem, akcijām, loterijām vai dāvanām;
 • iespējām piedalīties dažādos konkursos vai pasākumos;
 • varēsiet izteikt savu viedokli, piedaloties aptaujās;
 • kā arī saņemsiet apsveikumus svētkos.

Šim nolūkam mums varētu būt nepieciešami vismaz sekojoši personas dati: klienta vārds, uzvārds, pasta adrese, telefona numurs, e-pasta adrese.

Galvenie izmantojamie juridiskie pamati šo nolūku sasniegšanai ir:

 • Jūsu piekrišana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas a punkts);
 • Jūsu un Aģentūras starpā noslēgtā līguma izpildes nodrošināšanai (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta pirmās daļas b punkts).

Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt sniegto piekrišanu, norādot izmantošanas mērķi, pret kādu Jūs iebilstat (piemēram, Jūs vairs nevēlaties saņemt apsveikumus svētkos vai jaunumus uz elektroniskā pasta adresi) un mēs turpmāk Jūsu personas datus šim nolūkam vairs neapstrādāsim.

Piekrišanu var atsaukt – sūtot ar drošu elektronisko parakstu parakstītu elektronisko paziņojumu/iesniegumu, vai personiski parakstu parakstītu vēstuli pa pastu, atrakstoties no mūsu ziņu vēstulēm, vai klātienē mūsu birojā (kontaktinformācija – Politikas ievadā). Taču piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Jūsu piekrišana bija spēkā.

Informācija par datu nosūtīšanu

Mēs nekādā gadījumā nedalāmies ar Jūsu datiem ar citām organizācijām, kā tikai tām, kas nodrošina tiešo pakalpojuma izpildi vai grāmatvedības uzskaiti, un tikai tādā apjomā, kāds minimāli nepieciešams pakalpojuma izpildei.

Mēs varam nosūtīt Jūsu datus līguma izpildīšanas nolūkos, atkarībā no Jūsu pasūtījuma apjoma: vēstniecībām, transporta, tai skaitā avio pakalpojumu sniedzējam, tūroperatoram, kas apkalpos Jūsu ceļojumu, organizācijām, kas nodrošinās Jūsu pakalpojuma izpildi.

Ja Jūsu dati komercdarbības, tai skaitā Jūsu līguma izpildes, ietvaros tiek nosūtīti, mēs nodrošināsim, ka šīs trešās personas saglabā jūsu Personas datu konfidencialitāti un nodrošina piemērotu aizsardzību.

Datu aktualizācija

Mēs apņemamies nodrošināt Jūsu Personas datu pareizību un paļaujamies uz Jums un citām personām, kas nodevušas šos personas datus, ka tiks nodrošināta nepieciešamā šo Personas datu aktualizācija.

Jums ir tiesības jebkurā laikā pieprasīt grozīt, papildināt vai dzēst savus Personas datus, kas par jums ir Aģentūras rīcībā, ja vien tas nav pretrunā ar līgumsaistību izpildes nosacījumiem vai normatīvo aktu prasībām.

Informācija par sīkdatņu izmantošanu

Kas ir sīkdatnes?

Sīkdatne ir neliela teksta datne, kas tiek nosūtīta uz Jūsu datoru vai mobilo iekārtu tīmekļa vietnes apmeklēšanās laikā un ko tīmekļa vietne saglabā jūsu datorā vai mobilajā ierīcē, kad jūs atverat vietni. Katrā turpmākajā apmeklējuma reizē sīkdatnes tiek nosūtītas atpakaļ uz izcelsmes mājas lapu vai uz citu mājas lapu, kas atpazīst šo sīkdatni. Sīkdatnes darbojas kā konkrētas mājas lapas atmiņa, ļaujot šai lapai atcerēties Jūsu datoru nākamajās apmeklējuma reizēs, tai skaitā sīkdatnes var atcerēties Jūsu iestādījumus vai uzlabot lietotāja ērtības. Papildu informāciju par sīkdatnēm, kā arī kā tās iespējams pārvaldīt vai izdzēst, varat iegūt mājaslapā https://www.aboutcookies.org/.

Kam tiek izmantotas sīkdatnes?

Mēs izmantojam sīkdatnes, lai varētu uzlabot Jūsu kā lietotāja ērtības, kā arī lai saņemt datus un gūtu ieskatu, kas mums var noderēt, lai pārliecinātos, ka mūsu tīmekļa vietne ir noformēta un izveidota tā, lai Jūs saņemtu pēc iespējas labākus pakalpojumus. Tādēļ tad, kad lietojat mūsu tīmekļa vietnes www.jekaba.lv, tiek lietotas sīkdatnes.

Kādas sīkdatnes mēs izmantojam?

Obligātās sīkdatnes

Šīs sīkdatnes nepieciešamas, lai Jūs varētu brīvi apmeklēt un pārlūkot tīmekļa vietni un izmantot tās piedāvātās iespējas, tajā skaitā iegūt informāciju par pakalpojumiem un iegādāties tos. Šīs sīkdatnes identificē Jūsu iekārtu, taču neizpauž Jūsu identitāti, kā arī tās nevāc un neapkopo informāciju. Bez šīm sīkdatnēm tīmekļa vietne nevarēs pilnvērtīgi darboties, piemēram, sniegt Jums nepieciešamo informāciju, nodrošināt pieprasītos pakalpojumus vai pieslēgšanos profilam vai pakalpojuma pieteikšanu. Šīs sīkdatnes tiek glabātas Jūsu iekārtā līdz brīdim, kad tiek aizvērta tīmekļa pārlūkprogramma.

Funkcionālās sīkdatnes

Ar funkcionālajām sīkdatnēm vietne atceras izvēlētos uzstādījumus un veiktās izvēles, lai varētu ērtāk lietot vietni. Šīs sīkdatnes glabājas Jūsu iekārtā pastāvīgi vai uz laiku.

Analītiskās sīkdatnes

Analītiskās sīkdatnes apkopo informāciju, kā Jūs lietojat tīmekļa vietni, konstatē biežāk
apmeklētās sadaļas, ieskaitot saturu, kuru Jūs izvēlaties, pārlūkojot vietni. Informācija tiek lietota analīzes nolūkos, lai noskaidrotu, kas interesē vietnes lietotājus, un varētu uzlabot vietnes funkcionalitāti, padarīt to ērtāk lietojamu. Analītiskās sīkdatnes identificē tikai Jūsu iekārtu, taču neizpauž Jūsu identitāti.

Atsevišķos gadījumos dažas no analītiskajām sīkdatnēm mūsu vietā saskaņā ar mūsu
norādījumiem un tikai atbilstoši norādītajiem mērķiem pārvalda trešās personas – datu apstrādātāji (operatori), piemēram, Google Adwords.

Kā izslēgt sīkdatnes?

Pēc vēlēšanās Jūs varat sīkdatnes kontrolēt un izdzēst. Jūs varat izdzēst visas sīkdatnes, kuras ir Jūsu iekārtā, un lielāko daļu pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu ievietošana iekārtā. Taču tādā gadījumā Jums manuāli būs jāpielāgo iestatījumi ikreiz, kad apmeklēsiet tīmekļa vietni, un turklāt pastāv iespējamība, ka daži pakalpojumi un funkcijas nedarbosies. Plašāk lasiet šeit: www.aboutcookies.org.

Atpakaļ