"Ceļo droši" aplikācija

Mobilā aplikācija „Ceļo droši” noderēs jebkuram, kurš plāno doties tuvākā vai tālākā braucienā uz ārvalstīm, arī pieredzējušiem ceļotājiem. Tā palīdzēs veiksmīgi sagatavoties braucieniem, brīdinās par iespējamiem riskiem, kā arī norādīs, kur meklēt palīdzību ārkārtas situācijās.

LEJUPLĀDĒT CEĻO DROŠI APLIKĀCIJU ŠEIT

Aplikācija ietver:

  • Ieteikumus ceļotājiem (par nepieciešamiem dokumentiem, drošību, apdrošināšanu, informāciju par robežu šķērsošanu un valstīm, kurās ieceļojot, ir / nav nepieciešama vīza utml.);
  • Brīdinājumus par riskiem (par situāciju valstīs, ieteikumus darba meklētājiem ārvalstīs, informāciju par cilvēktirdzniecību, fiktīvajām laulībām, narkotisko vielu pārvadāšanu);
  • Ceļojumu plānotāja funkciju – atgādinājumus par svarīgākajiem uzdevumiem gatavojoties braucienam (piemēram, noskaidrot, vai ieceļošanai konkrētajā valstī nepieciešama vīza u.c.), iespēja pievienot arī personīgus atgādinājumus;
  • Latvijas pārstāvniecību un goda konsulu kontaktus un informāciju par palīdzību ārkārtas situācijās ārvalstīs;
  • Ātras un ērtas saziņas iespējas ar Latvijas Ārlietu ministrijas Konsulāro dienestu ārkārtas situācijās 24/7 režīmā.

Aplikācijas izgatavotājs: SIA „CUBE Aģentūra”.
Aplikācija izgatavota pēc Ārlietu ministrijas iniciatīvas Vadības partnerības līguma ietvaros, kas noslēgts starp Eiropas Komisiju un Latvijas valdību. Vadības partnerības mērķis ir sabiedrības informēšana par Eiropas Savienību.

Jūsu drošībai aicinām pirms ceļojumiem reģistrēties Konsulārajā reģistrā (E-pakalpojuma ietvaros persona var reģistrēt datus par savu ceļojumu, lai ārlietu dienests varētu sniegt operatīvu palīdzību ārkārtas situācijās. Izpildot e-pakalpojumu, nav jāveic apmaksa.) https://www.latvija.lv/lv/Epakalpojumi/EP139/Apraksts

Atpakaļ