Kalmara Maija svētkos

Nepilnus pustūkstoš kilometrus no Zviedrijas galvaspilsētas Stokholmas, valsts dienvidaustrumu daļā atrodas Kalmara – tāda paša nosaukuma lēnes centrs un lielākā pilsēta, kuras kopējā platība ir nepilni 20 km2 un kurā dzīvo tuvu pie 50000 iemītniekiem. Kalmara ir izvietojusies Baltijas jūras krastā un ūdens tuvums ir jūtams ik uz soļa. Kalmarai blakus atrodas Ēlandes sala, kuras ainavai raksturīgas vējdzirnavas, te atrodas Borgholmas pils un Zviedrijas karaliskās ģimenes vasaras rezidence. Tieši skaistās lauku ainavas dēļ Ēlande, Kalmaru ieskaitot, ir iekļauta UNESCO pasaulvēsturiskā mantojuma sarakstā. Bet atgriežoties Kalmarā... pavasarī pilsētā zied divi pasaulē ārkārtīgi reti sastopamie t. s. Kabatas lakatiņu koki, kuru ziedi, kā balti nēzdodziņi plīv Baltijas jūras spirgtajā dvesmā.

Kalmara Maija svētkos (ar Flymeaway)

Priekšstatījums